Dani Askunze

Artikulu honek ez du obrerismoaren gaia maila teorikoan aztertu nahi; esparru politikoago batean esanguratsuak diren eta praktika emantzipatzailerako erabilgarriak izan daitezkeen zenbait gairen inguruan ohartaraztea du helburu.

Arteka #12
Arteka #11
Arteka #10
Arteka #9
Arteka #8
Arteka #7
Arteka #6
Arteka #5
Arteka #4
Arteka #3
Arteka #2
Arteka #1