Desjabetuon Hotelaren hustea
BIDEOTEKA

3 — 2022/06/28

Ertzaintzak ekainaren 28an hustu zuen Legutioko Desjabetuon Hotela Zentro Sozialista.